Spirit Lake XC at Sheldon Invite

Wednesday, September 25, 2013
PHOTOS BY RYAN CHRISTOFFEL