Spirit Lake VB vs. Emmetsburg

Wednesday, September 25, 2013
PHOTOS BY RYAN CHRISTOFFEL